อบจยะลาจัดโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน

144

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (สำนักงานเลขานุการ อบจ.)จัดโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน โดยนายระเด่น สะมะแอ รองนายกอบจ.ยะลา นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤิทธิ์ รองนายกอบจ.ยะลา นำคณะทำงานลงพื้นที่ มัสยิดยามีอาร์ติลมุสลีมีน บ้านบาโงยบาแด หมู่ 4 อำเภอเมือง จ.ยะลา เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 ภายในอาคารศาสนสถานและทำความสะอาดโดยรอบอาคารและกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการปฎิบัติตัวให่ออกห่างไกลจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อ และแจกจ่ายแผ่บพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดฯ