อบจ.ยะลามอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยาแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา

229

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกฯ พร้อมด้วย นายมูหัมมัดอามีน มะทา นายเฟาซี กะโด เลขานุการนายกฯ และนายสรรเพชญ กุลวิจิตร เลขานุการสำนักงานเลขา อบจ.ยะลา นายอับดุลเลาะ สะดะ ส.อบจ.เขต อ.ยะหา และคณะ มอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา ชุด PPE เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย (mask) มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา จังหวัดยะลาพร้อมนี้ได้มอบกาแฟและอาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่