อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภาฯ

30

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ณ ห้องประชุมศรียาลอ ชั้น1 อบจ.ยะลา