อบจ.ยะลา จัดประชุมคณะทำงาน ศปก.อบจ.ยะลา

36

วันที่ 2 กันยายน 2564 อบจ.ยะลา ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา(ศปก.อบจ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา