อบจ.ยะลา จัดโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน

115

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (สำนักงานเลขานุการ อบจ.)จัดโครงการอบจ.ยะลาร่วมใจสานสัมพันธ์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชนโดยนายระเด่น สะมะแอ รองนายกอบจ.ยะลา นำคณะทำงานลงพื้นที่ มัสยิดนูรูลยากิน ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 ภายในอาคารศาสนสถานและทำความสะอาดโดยรอบอาคารและกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการปฎิบัติตัวให่ออกห่างไกลจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อ และแจกจ่ายแผ่บพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด