อบจ.ยะลา ซ่อมบำรุงถนนสายบ้านลิมุด ต.ท่าสาป – บ้านยุโป

182

อบจ.ยะลา ซ่อมบำรุงถนนสายบ้านลิมุด ต.ท่าสาป – บ้านยุโป ต.ยุโป วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สาย ยล.ถ 1-0001 ม.3 บ้านลิมุด ต.ท่าสาป – ม.1 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา เนื่องจากมีสภาพผิวจราจร หลุดร่อนและเป็นหลุมบ่อจากอุทกภัยที่ผ่านมา และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมไหล่ทาง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา