อบจ.ยะลา ซ่อมบำรุงถนนสาย บ.คลองทราย ต.ยุโป – บ้านตาเซะ ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

201

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สาย ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายใน ม.5 ต.ยุโป- บ้านตาเซะ ต.ตาเซะ ม.3 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เนื่องจากมีสภาพผิวจราจร หลุดร่อนและเป็นหลุมบ่อจากอุทกภัยที่ผ่านมา และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมไหล่ทาง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร