อบจ.ยะลา บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

115

วันนี้ (7 ก.ค.64) เวลา 09.00 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา พร้อม นายวัฒธน วงศ์ขจรอาภา สมาชิกสภา เขต2 อำเภอเมืองยะลา นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนหมวก สมาชิกสภา เขต 3อำเภอเมืองยะลา และ นางณิชาพร โอภาโส หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา