อบจ.ยะลา มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.สนามเบตง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19

163

วันนี้ (9 กันยายน 2564) นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย นายไพซอล ดามาอู นายสัณฑนพ ยานุมาศยุคล และ นายมะฮะมะยูโช๊ะ ปาแว สมาชิกสภาเขตอำเภอเบตง มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลสนามเบตง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด -19

#อบจยะลา#มอบชุดPPE#บุคลากรทางการแพทย์#ผู้ป่วยโควิด