อบจ.ยะลา มอบอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม (ชุดเครื่องนอน) จำนวน 100 ชุด แก่ โรงพยาบาลสนามยะหา

150

วันนี้ (5 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น.นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา พร้อมด้วย นายมะหะมะ วาแมดีซา ประธานสภา อบจ.ยะลา ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายก อบจ.ยะลา นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา สมาชิกสภาฯ และ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง มอบอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม (ชุดเครื่องนอน) จำนวน 100 ชุด แก่ โรงพยาบาลสนามยะหา โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อ.ยะหา จ.ยะลา โดยนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา นายอาแซ กาเซ็ง สาธารณสุขอำเภอยะหา นพ.ทินกร บินฮายีอารง ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา นายอุมา สะมะแอ นายก อบต.ยะหา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบ.

ทั้งนี้ นายอาแซ กาเซ็ง สาธารณสุขอำเภอยะหา ได้มอบผลการใช้ชุดตรวจโควิด-19 (Rapid Antigent test) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่วันนี้ 23 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อใช้สำหรับในรายที่มีความเสี่ยงสูงและมีอาการ PUI แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา จำนวน 250 ชุด เพื่อดำเนินการเก็บสารคัดหลั่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ โรงพยาบาลยะลาอีกทาง ทำให้ผลการการหาเชื้อ สรุปรายงานผลในที่ประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอยะหา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาทราบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหา ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น