อบจ.ยะลา มอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (ชุด PPE) ให้แก่ กู้ชีพกู้ภัย ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

124

วันนี้(25มิ.ย.64) อบจ.ยะลา มอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (ชุด PPE) ให้แก่ ศูนย์เครือข่ายและช่วยเหลือภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจำนวน 20 ศูนย์ เพื่อให้กู้ชีพกู้ภัยได้ใช้ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และสามารถป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 นำโดยนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา พร้อม ดร.ระเด่น สะมะแอ นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา สมาชิกสภา รองปลัด อบจ.ยะลา และ หัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงาน อบจ.ยะลา