อบจ.ยะลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

958

วันที่ 3 มิ.ย. 64 ที่โถงหน้าห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายสรรเพชญ กุลวิจิตร เลขานุการสำนักงานเลขนุการสภา อบจ.ยะลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ทั้งนี้ อบจ.ยะลา ขอเชิญประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ อบจ.ยะลา WWW.yalapao.go.th ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564