อบจ.ยะลา สนับสนุน เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้า รพ.สนามเบตง

124

วันนี้(14ก.ค.64) เวลา 13.30 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา พร้อมด้วย นายมนเทียร แตปูซู ที่ปรึกษานายก อบจ.ยะลา ส.อบจ เขตอำเภอเบตง รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยการปฎิบัติงานของบุคลากร และ สนับสนุนเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา #วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอุโมงค์ จำนวน 2 เครื่อง) (ชุด PPE จำนวน 200 ชุด) (Face shield จำนวน 100 ชิ้น) (ปรอทดิจิตอล จำนวน 10 อัน) #อุปกรณ์เตียง (หมอนหุ้มหนังเทียมจำนวน200ใบ) (เบาะนอน จำนวน 200 ใบ) (ผ้าห่ม จำนวน 200 ผืน) (ชุดผ้าป จำนวน 200 ชุด)ให้แก่โรงพยาบาลสนามอำเภอเบตง โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ผอ.รพ.เบตง และ ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบ