อบจ.ยะลา เร่งดำเนินการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน

287

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 อบจ.ยะลา เร่งดำเนินการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.ยะลา ทำการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ เจาะบ่อน้ำตื้น อบต.ท่าธง ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา