อบจ.ยะลา ได้จัดส่งเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการขุดตักขยะ ณ บริเวณทะเลสาบฮาลาบาลา

251

อบจ.ยะลา ได้จัดส่งเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการขุดตักขยะ ณ บริเวณทะเลสาบฮาลาบาลา ข้างน้ำตกละอองรุ้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 อบจ.ยะลา ได้จัดส่งเครื่องจักรกล ประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุกเทท้าย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการขุดตักขยะ ณ บริเวณทะเลสาบฮาลาบาลา ข้างน้ำตกละอองรุ้ง (รอยต่ออำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขยะเหล่านี้เป็นขยะที่มาจากสาเหตุฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้น้ำได้พัดพาขยะจำนวนมากลงสู่แม่น้ำตรงบริเวณดังกล่าว พร้อมได้ทำการขนย้ายขยะจาก อ.ธารโต ไปยังบ่อขยะในเขตเทศบาลนครยะลา โดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ อำเภอเบตง อำเภอธารโต และอบต.แม่หวาด และกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ