อบรมความรู้เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นฯ

75

24/3/65 นายกพร้อมประธานสภาและรองระเด่น ร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นฯ ณ.โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา