ออกตรวจติดตามงานและตรวจสอบความเสียหายเส้นทางที่ชำรุด รหัสสายทาง 1-033 บ้านท่าสาป

55

วันนี้ (27 ต.ค. 64) เวลา 11.00 น. นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา พร้อม นายมหิทธิ จันทรฉายะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักงบประมาณ และคณะ ติดตาม ออกตรวจติดตามงานและตรวจสอบความเสียหายเส้นทางที่ชำรุด รหัสสายทาง 1-033 บ้านท่าสาป ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา – บ้านคลองทราย ม.5 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทางตลอดทั้งสาย 10.800 กม. เพื่อติดตามประเมินผลความพร้อม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นของโครงการที่จะเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาจัตสรรงบประมาณ ต่อไป