โครงการพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิต ภัณฑ์ ประจำปี2565

44

30 พ.ค.2565
นายกอบจ.ยะลาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและแปรรููป ปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิต ภัณฑ์ ประจำปี2565 รุ่นที่3 และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 บ้านตังกาเด็ง พื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการนำปลาน้ำจืดมาแปรรูป