โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ

9

ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาเป็นประธานพิธีเปิด โครงการมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ กล่าวรายงานโดยนายจำรัส สีทองชื่นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมรองปลัด อบจ.ยล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สวนขวัญเมือง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา