โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23

19 มีนาคม. 2566 เวลา10.00 น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายมุขตาร์ มะทานายกอบจ.ยะลา ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาปลัดอบจ.ยะลารองปลัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมโครงการกิจกรรมอบรมผู้นำศาสนาและบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดยะลาณ หอประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา