โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีการทำลวดลายฝาชีด้วยริบบิ้นประจำปี2565

24

26 พ.ค.2565 นายกอบจ.ยะลามอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีการทำลวดลายฝาชีด้วยริบบิ้นประจำปี2565 พื้นที่อำเภอยะหาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ รร.บ้านเกล็ดแก้ว ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แด่ผู้เข้าอบรม