โครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด

10

นายมุขตาร์ มะทานายกอบจ.ยะลาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเด็กยะลามั่นใจ สร้างอาชีพ ห่างไกลยาเสพติด กล่าวรายงานโดยนางสาวสุธัญญา สุขรมย์ผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขพร้อมรองนายกอบจ.ยล. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติ ณโรงแรมยะลาแกรนด์ พาเลขด์