27 ธ.ค. 2564 เวลา 13.30น. นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาครั้งที่3/2564 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ อบจ.ยะลา

28