การแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลชน

34

ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธ์มวลชน ประจำปี 2565 และนายจำรัส สีทองชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน มี เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดยะลา (สะเตงนอก) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา