นายมุขตาร์ มะทา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 086-286-5550
โทร. 073-203610 ต่อ 2011

นายระเด่น สะมะแอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 084-848-9227
โทร. 073-203610 ต่อ 2021

นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 091-045-1515
โทร. 073-203610 ต่อ 2031

นายมนเทียร แตปูซู
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 087-993-8368

นายซูฟียาน ดาตู
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 089-877-9571

นายมูหัมมัดอามีน มะทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 098-670-1737
โทร. 073-203610 ต่อ 2004

นายเฟาซี กะโด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 084-966-7175

นายกัตดาฟี อาลีมามะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 080-036-5931