นายมุขตาร์ มะทา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2011

นายระเด่น สะมะแอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2021

นายเฉลิมพล เรืองเริงฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2031

นายมนเทียร แตปูซู
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2005

นายซูฟียาน ดาตู
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2005

นายมูหัมมัดอามีน มะทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2004

นายเฟาซี กะโด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2005

กัตดาฟี อาลีมามะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 2005