นายก อบจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสายบ้านบือรอ – บือราจุ

84

วันนี้(15 ก.ค.64)นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ยะลา สายบ้านบือรอ ต.ละแอ – บ้านบือราจุ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี นายจารึก ไชยประภา ผอ.กองช่าง อบจ.ยะลา และ ทีมงาน เป็นผู้เสนอความคืบหน้า