อบจ.ยะลา รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมคู่มือฟรี

234

1.กติกากีฬาฟุตบอล

2.กติกากีฬาตะกร้อ

3.กติกากีฬาวอลเลย์บอล

4.กติกากีฬาตะกร้อ

5กติกากีฬาบาสเกตบอล

6.กติกีฬาเทเบิลเทนนิส

7.กติกากีฬาเทนนิส

8.กติกากีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

9.แบดมินตัน

10.กติกากีฬาฟุตซอล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมคู่มือฟรี ท่านใดสนใจ สามารถมารับคู่มือได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหาารส่วนจังหวัดยะลา โทร.073-203-628 ชั้น 3 หรือต่อนายสุวิทย์ ชูโชติ เบอร์โทรศัพท์ 081-969-4140