สนับสนุนถุงยังชีพ ให้กับเทศบาลตำบลปะแต

40

15 มีนาคม 2565 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา พร้อมด้วย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ยะลา ลงพื้นที่ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนถุงยังชีพให้กับเทศบาลตำบลปะแต เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา