อบจ.ยะลาจัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการฯ

97

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายมุขตาร์ มะทา นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมศรีญาลอ (ชั้น ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา