อบจ.ยะลา มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigent test) แก่สำนักงานสาธารณสุข 8 อำเภอ จังหวัดยะลา

134

วันนี้(23 ก.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น1 อบจ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา พร้อมด้วย มะหะมะ วาแมดีซา ประธานสภา อบจ.ยะลา ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เลขาฯ นายก รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigent test) แก่สำนักงานสาธารณสุข 8 อำเภอ (สสอ.เมืองยะลา จำนวน 250 ชุด) (สสอ.รามัน จำนวน 250 ชุด)(สสอ.บันนังสตา จำนวน 250 ชุด) (สสอ.ยะหา จำนวน 250 ชุด) (สสอ.กาบัง จำนวน 200 ชุด) (สสอ.กรงปินัง จำนวน 200 ชุด) (สสอ.ธารโต จำนวน 200 ชุด) (สสอ.เบตง จำนวน 200 ชุด) (อบจ.ยะลา ยะลา จำนวน 200 ชุด) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 ชุด โดยมีสาธารณสุขอำเภอและตัวแทน เป็นผู้รับมอบ