โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2566-2570

273

วันนี้(7มิ.ย.64) นายเฉลิมพล เรือนเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2566-2570 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ ของ อบจ.ยะลาเข้าร่วม ณ ห้องศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา