โครงการอบรม การสอนอ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี ประจำปี 2566

214

26 พ.ย.65 เวลา 10.00 น.
นายก อบจ.ยล มอบหมายให้ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสอน
อ่านอัลกุรอานระบบกีรออาตี ประจำปี 2566 กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนอ่านอัลกุรอาน โดยมี
นายจำรัส สีทองชื่น ปลัดอบจ.ยลกล่าวรายงาน ณ สนง.คณะกรรมการอิสลาม (หลังเก่า)