นายก อบจ.ยะลา ให้เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนสาย บ.นิบงบารู– บ้านเนินงาม

155